English

English

Nabízíme Vám profesionální služby

Sociální sítě obecně

Sociální sítě provozované na internetu začaly vznikat již krátce po jeho zpřístupnění mezi běžné uživatele. Z počátku se jednalo především o komunikační programy a jednoduché webové aplikace, které však nenabízely prostor pro kreativní práci s reklamou a pro propagaci značky jako takové. Masový nárůst uživatelů sociálních sítí nastal až po roce 2004 spuštěním projektu pod značkou Facebook, největší sociální sítě na světě. Přesto, že z počátku byl přístup omezen pouze na studenty amerických vysokých škol, a k celosvětovému uvolnění přístupu pro všechny uživatele došlo až v druhé půli roku 2006, již o rok později měla tato rostoucí síť 57 miliónů aktivních uživatelů. Od té doby Facebook rostl obřím tempem a v roce 2012 jej využívala již 1 miliarda lidí z celého světa. Dvojkou na trhu je bezesporu Twitter, který si však v České republice do současné doby nenašel zdaleka tolik příznivců, jako zmiňovaný Facebook, který v roce 2010 vykázal 2 miliony českých uživatelů. O pouhý rok později to byly již 3 miliony. Mezi další sociální sítě, které teprve hledají místo na českém trhu můžeme zařadit např. Google+. Mimo již popsané servery, které se zabývají primárně šířením textových obsahů se, ruku v rucese stále rostoucí dostupností vysokorychlostního připojení k internetu, rozvíjely i sítě umožňující sdílení multimédií. Nejznámější a nejnavštěvovanější sítí určenou k šíření videí je YouTube, mezi sítěmi umožňujícími sdílení fotografií poté kraluje Flickr.

Spolu s raketovým růstem sdílení obsahu všeho druhu musela přijít reakce firem, které tento trend přinutil zcela změnit marketingové strategie a priority reklamních kampaní. Reklamní sdělení přestávají být jednosměrná, koncoví zákazníci a obchodní partneři vyžadují interakci. Chtějí se podílet na vývoji značky, chtějí být součástí komunity. Tento trend je velmi výhodný pro firmy, které preferují propagaci produktu nebo značky na sociálních sítích. Vhodně zvolená a nastavená reklamní kampaň se šíří sama a získává si další a další potencionální zákazníky. Každý spokojený zákazník poté dokáže reklamní kampaň rozšířit mezi další stovky svých přátel, kteří se s produktem ještě nesetkali.

Podobně jako zkušená firma, v případě realizace kvalitního webu, který je dnes již naprostou nutností, oslovuje profesionální designové studio, je vhodné a velmi prospěšné svěřit i reklamní kampaň na sociální síti do rukou profesionálů. Konkrétně v případě Facebooku se jedná o dynamicky se rozvíjející síť, která s sebou přináší neustále nové možnosti realizace reklamních kampaní a propagace zboží. Možností jak kampaň vést, jaké k tomu užít prostředky a jak získávat fanoušky na stránky je nepřeberné množství. Pouze odborná firma Vám však může zaručit,že finanční prostředky, které do kampaně vložíte, budou využity efektivně a budou mít reálný dopad na tržby Vaší společnosti.

Dalším velmi výrazným faktorem při budování reklamních kampaní je pozitivní vliv sociální sítě na komunikaci mezi firmou a zákazníkem. Komunikace prostřednictvím zákaznické linky či e-mailu se stává nepohodlnou, zdlouhavou a neefektivní. V neposlední řadě zaručuje komunikace prostřednictvím firemního profilu na sociální síti velkou míru anonymity pro potencionální zákazníky, kteří se nemusí ostýchat zeptat se na produkt, na jeho funkce, či se přímo zapojit do budování nebo propagace značky. Vhodným nastavením marketingové strategie se poté firmy mohou prezentovat ze zcela jiného úhlu. Postupně dochází k upozadění konvenční a průhledné propagace konkrétního produktu a stává se důležitější budování jakési rodinné atmosféry mezi zákazníkem a firmou, potažmo pracovním kolektivem firmy. Zákazník tak získává důvěru ve značku a díky tomuto způsobu realizace reklamní kampaně se rapidně snižuje časová náročnost vedoucí k získání věrného zákazníka.