English

English

Nabízíme Vám profesionální služby

Firemní Facebookové stránky

Máte svůj profil na sociální síti? Proč ho tedy nedopřát také Vaší firmě či Vašemu projektu? V dnešní době se jedná o základní informační kanál a jeho existence je zákazníky vnímána jako samozřejmost. Firmy, které své produkty nebo služby dosud na Facebooku nepropagují jsou vůči konkurenci velmi znevýhodněné. Velká část potencionálních zákazníků tak skončí v náruči konkurence, protože ta jim nabídne lepší přístupové kanály, byť Vaše zboží či služba může být kvalitativně na špičkové úrovni. Zapojení firemního profilu do základní marketingové strategie společnosti Vám zajistí nárůst zisku.

Vytvoření firemního profilu na Facebook

Založením firemního profilu (stránky) na Facebooku začíná Vaše propagace na této sociální síti. Zákazníkům umožníte stát se fanoušky Vaší firmy, produktu, služby atp. Díky tomu budou neustále informováni o Vašich nových počinech či prezentaci nového zboží. Pokud poté Váš příspěvek ohodnotí kliknutím na „To se mi líbí“, uvidí toto jejich hodnocení i jejich přátelé, čímž se značně rozšiřuje okruh dosahu Vaší reklamy.

Oproti konvenční prezentaci firmy klasickými webovými stránkami má firemní profil na Facebooku mnoho výhod. Jedná se především o řádově nižší náklady, které je třeba investovat do Vaší propagace. Hlavním cílem zde není primárně prodat produkt, ale vybudovat vztah založený na důvěře mezi Vámi a Vaším zákazníkem. Pokud budete na stránce prezentovat kvalitní obsah, fanoušci stránky jej budou šířit dále, což Vám zajistí nárůst odběratelů Vašich příspěvků.

Velmi důležitým motivačním prvkem pro potencionální zákazníky je možnost on-line komunikace s firmou, mnohdy na méně formální úrovni, kterou tito lidé kladně hodnotí a vytváří důvěru mezi značkou a zákazníkem. Takového efektu není v žádném případě možné dosáhnout komunikací s využitím e-mailu či telefonického zákaznického centra, dvojnásobně to platí u větších firem. Zákazníci chtějí být součástí Vašeho projektu, a pokud je za to oceníte vřelým přístupem a kvalitními příspěvky, které nebudou založeny pouze na reklamním sdělení, budou ochotně propagovat Vaší stránku mezi svými přáteli. Tento stav je cílem kvalitně zpracované kampaně.

Za nezbytné považujeme svěřit tvorbu reklamní kampaně a vedení firemní stránky profesionálům. Na Facebooku existuje mnoho potencionálně zajímavých stránek s kvalitním obsahem, přesto je počet fanoušků sledujících takové stránky minimální. Získat si kvalitní fanoušky, kteří podpoří Vaší kampaň, a kteří na stránce zůstanou, vyžaduje mnoho zkušeností. V tomto směru se Facebook velmi rychle rozvíjí a často mění pravidla pro distribuci příspěvků na různých úrovních, což vyžaduje sofistikovaný přístup, který Vám umíme nabídnout.

V neposlední řadě firemní profil poskytuje velmi cenné informace v podobě statistických údajů, jejichž rozborem je možno probíhající kampaň lépe zacílit a oslovit zákazníky, u kterých je větší pravděpodobnost, že Vám v budoucnu vytvoří zisk.

Naše služby
  • Vytvoříme firemní profil na Facebooku a spravujeme jej
  • Získáme kvalitní reálné CZ / SK fanoušky pro Vaší stránku
  • Zpracujeme marketingovou strategii realizovanou prostřednictvím Vaší stránky
  • Propojíme Vaše webové stránky s profilem na Facebooku
  • Navrhneme a vytvoříme aplikace pro Facebook
  • Připravíme soutěže spojené s prezentací značky
  • Dbáme na dodržování pravidel spojených s provozem firemních profilů

Na základě těchto provedených prací dokážeme za velmi nízké náklady přivést fanoušky na Vaší stránku a to takové, kteří mají skutečný zájem o Vaší značku nebo produkt. Na základě propojení a vytvoření vztahu s odběrateli Vašich příspěvků se bude Vaše reklama dobře šířit a doporučující komentáře přátel jsou velmi silným argumentem pro získání dalších zákazníků z řad jejich přátel.